10 Bước Thực Hành – Trở Thành Nhà Tào Đạo Tài Ba

19.00USD

This item: 10 Bước Thực Hành - Trở Thành Nhà Tào Đạo Tài Ba
19.00USD
19.00USD
22.00USD
16.00USD

Bạn đã tích lũy như thế nào khi là một nhà đào tạo? Bạn có tất cả kỹ năng cần thiết để thành công? Liệu bạn đã nắm được cách truyền tải buổi đào tạo hiệu quả?

Bằng những kiến thức, kỹ năng về đào tạo và phương pháp thực hành phù hợp, cuốn sách này sẽ giúp bạn:

– Hiểu được vai trò to lớn của việc đào tạo

– Trang bị những công cụ cần thiết để có buổi đào tạo thành công

– Nắm được cách truyền tải buổi đào tạo hiệu quả

– Khám những kinh nghiệm để tạo ra môi trường đào tạo hấp dẫn

Sản phẩm vừa xem

Không có sản phẩm xem gần đây