Bạn Thông Minh Sao Không Hạnh Phúc? – If You’Re So Smart, Why Aren’T You Happy?

27.00USD

This item: Bạn Thông Minh Sao Không Hạnh Phúc? - If You'Re So Smart, Why Aren'T You Happy?
27.00USD
27.00USD
16.00USD
16.00USD

Gặp gỡ các bạn cũ của mình, tác giả nhận ra ở họ, nếu sự nghiệp càng thành công, thì cuộc sống riêng lại càng thiếu hạnh phúc. Nếu trí tuệ giúp ta đưa ra quyết định, người thông minh một cách tự nhiên phải là những người đưa ra được những quyết định tốt hơn cho cuộc đời họ. Tại sao có nhiều người thông minh nhất, sáng láng nhất, thành công nhất lại vô cùng bất hạnh? Raj đã giải mã vấn đề này và chỉ ra 7 rào cản phổ biến nhất mà người thành công cần vượt qua, cùng với  7 thói quen mà họ nên học theo để được hạnh phúc.

Sản phẩm vừa xem

Không có sản phẩm xem gần đây