Thông tin nhà xuất bản
Oxford University Press
Oxford University Press
Sách của nhà xuất bản "Oxford University Press"
Xếp theo
Family And Friends Special Edition Grade 3 - Studentbook (1 Logo) 

Naomi Simmons

100.000 ₫ 100.000 ₫

Family And Friends Special Edition Grade 3 - Studentbook
Xem chi tiết
Family And Friends Special Edition Grade 5 - Workbook (2 Logo) 

Naomi Simmons

75.000 ₫ 75.000 ₫

Family And Friends Special Edition Grade 5 - Workbook (2 Logo)
Xem chi tiết
Family And Friends Special Edition Grade 5 - Studentbook (2 Logo) 

Naomi Simmons

100.000 ₫ 100.000 ₫

Family And Friends Special Edition Grade 5 - Studentbook (2 Logo)
Xem chi tiết
Family And Friends Special Edition Grade 4 - Studentbook (2 Logo) 

Naomi Simmons

100.000 ₫ 100.000 ₫

Family And Friends Special Edition Grade 4 - Studentbook (2 Logo)
Xem chi tiết
Family And Friends Special Edition Grade 4 - Workbook (2 Logo) 

Naomi Simmons

75.000 ₫ 75.000 ₫

Family And Friends 4 Special Edition - American English - Workbook
Xem chi tiết
Family And Friends Special Edition Grade 3 - Studentbook (2 Logo) 

Naomi Simmons

100.000 ₫ 100.000 ₫

Exceptionally strong skills training with a particular focus on speaking - that's what you get with Family and Friends. How? The clear methodology, with objectives for every lesson, and carefully staged activities support your students learning.
Xem chi tiết
Family And Friends Special Edition Grade 3 - Workbook (2 Logo) 

Naomi Simmons

75.000 ₫ 75.000 ₫

Exceptionally strong skills training with a particular focus on speaking - that's what you get with Family and Friends. How? The clear methodology, with objectives for every lesson, and carefully staged activities support your students learning. So does the controlled 'Skills Time' program, which enables your students to continually improve their listening, speaking and literacy skills.
Xem chi tiết
Family And Friends Special Edition Grade 2 - Workbook (2 Logo) 

Naomi Simmons

75.000 ₫ 75.000 ₫

Exceptionally strong skills training with a particular focus on speaking - that's what you get with Family and Friends. How? The clear methodology, with objectives for every lesson, and carefully staged activities support your students learning.
Xem chi tiết
Family And Friends Special Edition Grade 2 - Studentbook (2 Logo) 

Naomi Simmons

100.000 ₫ 100.000 ₫

Exceptionally strong skills training with a particular focus on speaking - that's what you get with Family and Friends. How? The clear methodology, with objectives for every lesson, and carefully staged activities support your students learning.
Xem chi tiết
Family And Friends Special Edition Grade 1 - Workbook (2 Logo) 

Naomi Simmons

75.000 ₫ 75.000 ₫

Sách Family And Friends 1 Special Edition - Amrerican English - Workbook gồm các bài tập tiếng anh giúp cho bạn có thể luyện tập kỹ năng học tiếng anh của mình cũng như phát triển tư duy sáng tạo trong từng tiết học
Xem chi tiết
Family And Friends Special Edition Grade 1 - Studentbook (2 Logo) 

Naomi Simmons

100.000 ₫ 100.000 ₫

Sách Family And Friends 1 Special Edition - American English - Studentbook giúp cho các em học sinh bồi dưỡng cũng như rèn luyện tiếng anh một cách tốt nhất, Sách có hình ảnh minh họa cùng với dàng bài tập vừa sức với chương trình học của các em.
Xem chi tiết
Solutions Grade 7 (Kèm 2 Đĩa CD) 

PAUL A. DAVIES

218.000 ₫ 218.000 ₫

Solutions Grade 7, quyển sách dành cho Quý thầy cô, các em học sinh sử dụng tham khảo, hướng dẫn cách tiếp cận để hỗ trợ học tập và thúc đẩy các học sinh sử dụng ngôn ngữ Anh Văn một cách tự tin Solutions Grade 7 Cấu trúc đơn giản giải pháp và hướng dẫn cách tiếp cận để hỗ trợ học tập và thúc đẩy các học sinh sử dụng ngôn ngữ một cách tự tin . Sách và tài nguyên kỹ thuật số của sinh viên cung cấp các hoạt động đạt được và thực hành phù hợp . Trang thi và kiểm tra thực hành trực tuyến cũng triệt để chuẩn bị học sinh cho các kỳ thi học lại.
Xem chi tiết
Let's Go Begin  

Nhiều tác giả

50.000 ₫ 50.000 ₫

Xem chi tiết
Lets Go 1B 

Nhiều tác giả

50.000 ₫ 50.000 ₫

Let's go 1B Student Book/Workbook (Second edition)
Xem chi tiết
-10% Oxford Learners Pocket Dictionary of Business English 

124.200 ₫ 138.000 ₫

Oxford Learners Pocket Dictionary of Business English
Xem chi tiết
-10% Oxford Advanced Learners Dictionary (9Bth Edition) 

387.000 ₫ 430.000 ₫

Oxford Advanced Learners Dictionary (9Bth Edition)
Xem chi tiết
Solutions Grade 9 (Kèm 2 Đĩa CD) 

PAUL A. DAVIES

218.000 ₫ 218.000 ₫

Solutions Grade 9, là bộ ấn bản đặc biệt của NXB Oxford dành riêng cho chương trình tiếng Anh tăng cường của Sở GD-ĐT TP.HCM được áp dụng từ năm học 2010 - 2011, giúp Quý thầy cô và các em học sinh sử dụng tham khảo, học tiếng Anh
Xem chi tiết
Solutions Grade 8 (Kèm 2 Đĩa CD) 

PAUL A. DAVIES

218.000 ₫ 218.000 ₫

A five - level general English course for 14-19 year - olds, who are also preparing for the school - leaving exam. The clear structure and step - by - step approach to communication provides supported language and skills training to get students speaking confidently.
Xem chi tiết
Solutions Grade 6 (Kèm 2 Đĩa CD) 

PAUL A. DAVIES

218.000 ₫ 218.000 ₫

Solutions Grade 6, quyển sách của tác giả Tim Falla và Paul A Davices, ấn bản đặc biệt của NXB Oxford dành riêng cho chương trình tiếng Anh tăng cường của Sở GD-ĐT TP.HCM được áp dụng từ năm học 2010 - 2011
Xem chi tiết