Free Shipping for Orders over 150USDㅤ✨ Chúc mừng Sachnhanvan.com đã có mặt hơn 200 quốc gia như Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Hàn, và các nước Châu Âu✨ Buy More Get Moreㅤ ✨ㅤ Sale up to 30% ㅤ✨ㅤ Get voucher up to $195ㅤ ✨ㅤ SHOP NOW ⬇
sachnhanvan.com
Cart
Checkout
Hotline 24/7
| English (EN) | USD

Chú Lăng Nghiêm - Kệ Và Giảng Giải (Bộ 2 Tập)

$52.00 USD
ADD TO CART

Chú Lăng Nghiêm là Chú quan trọng nhất, hơn hết thảy trong các Chú, bao gồm hết thảy thể chất và diệu dụng của Phật pháp. Chú này chia làm 5 bộ: Kim Cang bộ, Bảo Sinh bộ, Liên Hoa bộ, Phật bộ, và Nghiệp bộ. năm bộ kinh này thuộc về 5 phương:

Kim Cang bộ: thuộc về phương Đông, Đức Phật A Súc là chủ

Bảo Sinh bộ: thuộc về phương Nam, Phật Bảo Sinh là chủ

Phật bộ: thuộc về chính giữa, Phật Thích Ca Mâu Ni là chủ

Liên Hoa bộ: thuộc về phương Tây, Phật A Di Đà là chủ

Nghiệp bộ: thuộc về phương bắc, Phật thành Tự là chủ

Nếu trên thế gian này không còn người nào tụng Chú Lăng Nghiêm, thì Ma Vương sẽ xuất hiện. Nếu còn một người trì tụng, thì thiên ma Ba Tuần không dám xuất hiện. Vì chúng sợ nhất là Chú Lăng Nghiêm. Chúng muốn tiêu diệt nhất là Chú Lăng Nghiêm. Khi Phật pháp bắt đầu hoại diệt, thì Chú Lăng Nghiêm sẽ mất trước nhất, kể cả kinh Lăng Nghiêm. Lúc đó thiên ma Ba Tuần sẽ xuất hiện hoành hành đầy rẫy khắp nơi. Lúc ấy sẽ không còn trời đất, không có Phật, chúng tuyệt đối chẳng sợ gì. Cho nên tôi khuyên mỗi người Phật tử, (tại gia, và xuất gia) học thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm và trì tụng mỗi ngày, đây chính là hộ pháp, và khiến cho Phật pháp tồn tại lâu dài, đừng xem thường không có ý nghĩa và quan hệ gì. Hiện tại ở đây chỉ có mấy chục người nghe giảng Chú Lăng Nghiêm, nhưng chính mấy chục người này đã giữ chân bọn thiên ma, khiến chúng hoảng sơ khi đề cập đến Chú này.

 

 

-----------------------------------------------------------

Thông tin chi tiết sách:

✩ Tên Nhà Phát Hành: Công ty TNHH TM & DV Văn Hóa Hương Trang

✩ Tác giả: HT. Tuyên Hoá

✩ Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo

✩ Kích thước: 20.5 x 14.5 cm

✩ Hình thức: Bìa mềm

✩ Số trang: 1056 trang

✩ Năm xuất bản: 2015

RELATED PRODUCTS

SẢN PHẨM VỪA XEM

Corporate group site