Free Shipping for Orders over 150USDㅤ✨ Chúc mừng Sachnhanvan.com đã có mặt hơn 200 quốc gia như Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Hàn, và các nước Châu Âu✨ Buy More Get Moreㅤ ✨ㅤ Sale up to 30% ㅤ✨ㅤ Get voucher up to $195ㅤ ✨ㅤ SHOP NOW ⬇
sachnhanvan.com
Cart
Checkout
Hotline 24/7
| English (EN) | USD

Giá Trị Vạn Vật - Câu Chuyện Kiến Tạo Và Chiếm Dụng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu

$29.00 USD
ADD TO CART

Giá Trị Vạn Vật - Câu Chuyện Kiến Tạo Và Chiếm Dụng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu

Giá trị vạn vật săm soi kỹ lưỡng cách giá trị kinh tế được nhìn nhận và tiết lộ học thuyết kinh tế đã thất bại trong việc chỉ rõ khác biệt giữa kiến tạo giá trị và bòn rút giá trị như thế nào. Mariana Mazzucato tranh luận rằng lằn ranh ngày càng mờ giữa hai phạm trù nói trên đã cho phép những nhân vật nhất định trong nền kinh tế tự nhận mình là những người tạo ra giá trị, trong khi thực tế họ chỉ tận dụng giá trị sẵn có, hoặc tệ hơn là hủy hoại nó.

Cuốn sách dùng những ví dụ tình huống – từ Thung lũng Silicon đến những công ty dược hàng đầu – để chỉ ra những định nghĩa mơ hồ về giá trị đã khiến người ta bối rối khi phải phân biệt giữa phí thuê và lợi nhuận, những người bòn rút và những người tạo ra phần thưởng, và bóp méo những phương cách tính toán tăng trưởng trong kinh tế và GDP. Điều đó khiến cho việc đổi mới ngày càng khó khăn, và bất bình đẳng ngày càng gia tăng.

Bài học nêu ra ở đây vô cùng cần kíp và thực tế: để giải cứu nền kinh tế khỏi một cuộc khủng hoảng không thể tránh khỏi và nuôi dưỡng tăng trưởng bền vững, chúng ta cần tư duy lại nền tư bản, vai trò của chính sách và tầm quan trọng của khu vực công, đồng thời tái định nghĩa cách ta đo lường giá trị trong xã hội.

RELATED PRODUCTS

SẢN PHẨM VỪA XEM

Corporate group site