Free Shipping for Orders over 150USDㅤ✨ Chúc mừng Sachnhanvan.com đã có mặt hơn 200 quốc gia như Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Hàn, và các nước Châu Âu✨ Buy More Get Moreㅤ ✨ㅤ Sale up to 30% ㅤ✨ㅤ Get voucher up to $195ㅤ ✨ㅤ SHOP NOW ⬇
sachnhanvan.com
Cart
Checkout
Hotline 24/7
| English (EN) | USD

Kinh Tế Quốc Tế (Kt)

$18.99 USD
ADD TO CART

KINH TẾ QUỐC TẾ

 

1. Kinh Tế Quốc Tế - International Economics 

Kinh Tế Quốc Tế - International Economics đề cập các chủ đề về Thương mại và Tiền tệ Quốc tế, Thương mại Dịch vụ, Thương mại Tài sản, Hàng hoá, Vay và Cho Vay Quốc tế, nhằm đạt được lợi suất cao hơn từ Thương mại (Gains from Trade) làm sáng tỏ các liên kết giữa các lĩnh vực thương mại và tiền tệ. Quyển sách đề cập đến các chủ đề như:

  • Xác định Tỷ giá hối đoái trên cơ sở lãi suất hiện tại và kỳ vọng tương lai của dân cư các quốc gia trong nền kinh tế mở
  • Khủng hoảng Cán cân Thanh toán, Tỷ giá hối đoái thực
  • Nguyên nhân và hệ quả việc can thiệp của Ngân hàng Trung ương trong Thị trường Ngoại hối
  • Tác động trên Thương mại và Phúc lợi của lợi thế hiệu suất tăng dần và khác biệt hoá sản phẩmf 
  • Thương mại nội ngành và sự dịch chuyển dạng thức thương mại do hiệu quả kinh tế quy mô động
  • Chính phủ có thế áp dụng các chính sách thương mại chiến lược nhằm khuyến khích các khu vực kinh tế quan trọng

Sách là tài liệu hữu ích nhằm nâng cao kiến thức về kinh tế quốc tế!

-------------------------------------------------------

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VÀ LỢI THẾ SO SÁNH

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH NHÂN TỐ CHUYÊN BIỆT VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP

CHƯƠNG 3: NGUỒN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI: MÔ HÌNH HECKSCHER - OHLIN

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI TIÊU CHUẨN

CHƯƠNG 5: HIỆU QUẢ KINH TẾ QUY MÔ, CẠNH TRANH KHÔNG HOÀN HẢO VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

CHƯƠNG 6: SỰ DI CHUYỂN NHÂN TỐ QUỐC TẾ

CHƯƠNG 7: CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 8: CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CÁC QUỐC GIA

CHƯƠNG 9: HẠCH TOÁN THU NHẬP QUỐC GIA VÀ CÁN CÂN THANH TOÁN

CHƯƠNG 10: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

CHƯƠNG 11: CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

2. Kinh Tế Quốc Tế - Bài Tập Và Đáp Án - International Economics - Problems And Solutions 

Quyển Kinh Tế Quốc Tế (International Economics) đã được quý độc giả, Sinh Viên, Giảng Viên, Nhà Nghiên cứu - Hoạch định Chính sách quan tâm, nghiên cứu các vấn đề hiện đại và thực tiễn trong nền Kinh tế Thế giới: Các vấn đề mà các Chính phủ, các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, các Doanh nghiệp luôn không ngừng tìm hiểu, liên quan sự phát triển kinh tế của quốc gia, phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Các chủ đề phức tạp và thú vị như Tăng trưởng, Thu nhập Quốc gia, Lãi suất, Lạm phát, Tỷ giá Hối đoái, Cán Cân Thương Mại, Đầu tư - Tiết kiệm, Chính sách Tài khóa - Tiền tệ, Ngoại thương… tương tác theo hướng nâng cao Năng lực, Cạnh tranh Quốc gia và Doanh nghiệp. Lợi ích của Ngoại thương phân bổ thế nào giữa các Quốc gia tham gia thương mại trong nền Kinh tế Mở.

Quyển “Kinh Tế Quốc Tế – Bài tập và Đáp án – International Economics – Problems And Solutions” đề cập các Bài Toán, Tình huống Thực tiễn trong nền Kinh tế các Quốc gia, tiếp tục tư duy về nhiều Lập luận và Mô hình Nghiên cứu vẫn còn trong quá trình phân tích, suy luận để tìm ra phương án tốt hơn, với các Chủ đề Phức tạp Toàn cầu về Thương mại và Tiền tệ Quốc tế, Thương mại Dịch vụ và Thương mại Tài sản - Hàng hóa, Vay và Cho Vay Quốc tế, nhằm đạt Lợi suất Thương mại (Gains from Trade) cao hơn, làm sáng tỏ các liên kết giữa các lĩnh vực Thương mại và Tiền tệ.

Lý thuyết và Mô hình mới về Ngoại thương (Foreign Trade) và Vị trí Công nghiệp (Industrial Location) trên cơ sở Lợi suất Tăng dần (Increasing Returns) và Cấu trúc Thị trường (Market Structure) thay vì chỉ trên Lợi thế So sánh (Comparative Advantage).
 

 

RELATED PRODUCTS

SẢN PHẨM VỪA XEM

Corporate group site