Free Shipping for Orders over 150USDㅤ✨ Chúc mừng Sachnhanvan.com đã có mặt hơn 200 quốc gia như Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Hàn, và các nước Châu Âu✨ Buy More Get Moreㅤ ✨ㅤ Sale up to 30% ㅤ✨ㅤ Get voucher up to $195ㅤ ✨ㅤ SHOP NOW ⬇
sachnhanvan.com
Cart
Checkout
Hotline 24/7
| English (EN) | USD

Lặng Lẽ Một Dòng Thiền - Bìa Cứng

$43.00 USD
ADD TO CART

Lặng Lẽ Một Dòng Thiền - Bìa Cứng

Ngay nơi ta đang đứng CHÍNH LÀ ĐƯỜNG CHÂN TRỜI, đừng đi tìm đường chân trời ở nơi xa xôi nào. Ngộ thì ngay đây mà ngộ, đừng tầm cầu, đừng dụng công, đừng chờ đợi ở một kiếp sau xa xôi diệu vợi nào.

Biết là xong tất, chẳng cần công

Thảy thảy hữu vi pháp chẳng đồng

Sao bằng tự của vô vi ấy

Một nhảy vào liền đất Như Lai

(Chứng đạo ca)

RELATED PRODUCTS

SẢN PHẨM VỪA XEM

Corporate group site