Free Shipping for Orders over 150USDㅤ✨ Chúc mừng Sachnhanvan.com đã có mặt hơn 200 quốc gia như Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Hàn, và các nước Châu Âu✨ Buy More Get Moreㅤ ✨ㅤ Sale up to 30% ㅤ✨ㅤ Get voucher up to $195ㅤ ✨ㅤ SHOP NOW ⬇
sachnhanvan.com
Cart
Checkout
Hotline 24/7
| English (EN) | USD

Sách - Kịch Bản Vĩ Đại Vì Một Tương Lai Tốt Đẹp Hơn

$22.99 USD
ADD TO CART

Kịch bản vĩ đại vì một tương lai tốt đẹp hơn

Tác giả: Klaus Schwab - Thierry Malleret

Xuất bản: 2022

Số trang: 359 trang

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhà phát hành: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Sách Luật Online xin trân trọng giới thiệu bạn đọc cuốn sách này!

RELATED PRODUCTS

SẢN PHẨM VỪA XEM

Corporate group site