Free Shipping for Orders over 150USDㅤ✨ Chúc mừng Sachnhanvan.com đã có mặt hơn 200 quốc gia như Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Hàn, và các nước Châu Âu✨ Buy More Get Moreㅤ ✨ㅤ Sale up to 30% ㅤ✨ㅤ Get voucher up to $195ㅤ ✨ㅤ SHOP NOW ⬇
sachnhanvan.com
Cart
Checkout
Hotline 24/7
| English (EN) | USD

Tích Truyện Pháp Cú - Trọn Bộ 3 Tập

$39.00 USD
ADD TO CART

Tập "Tích Truyện Pháp Cú" này được dịch theo bản Anh ngữ "Buddhist Legends" của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli. Tương truyền Pháp Cú Sớ Giải là công trình của ngài Buddhaghosa (Phật Âm), sống khoảng thế kỷ thứ V Tây lịch. Nhận thấy sự lợi ích rộng lớn của nó, chúng tôi phụng dịch để đóng góp vào nền Phật học nước nhà. Tuy cố gắng hết sức, nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót, kính mong chư vị Cao Túc thương tình tha thứ cho. 

 

Mục Lục:

Lời Nói Ðầu

Dẫn Nhập

TẬP 1:

I. Phẩm Song Yếu

II. Phẩm Không Phóng Dật

III. Phẩm Tâm

IV. Phẩm Hoa

V. Phẩm Ngu

TẬP 2:

VI. Phẩm Hiền Trí

VII. Phẩm A-La-Hán

VIII. Phẩm Ngàn

IX. Phẩm Ác

X. Phẩm Hình Phạt

XI. Phẩm Già

XII. Phẩm Tự Ngã

XIII. Phẩm Thế Gian

XIV. Phẩm Phật

XV. Phẩm Hạnh Phúc

XVI. Phẩm Hỷ Ái

TẬP 3:

XVII. Phẩm Sân Hận

XVIII. Phẩm Cấu Uế

XIX. Phẩm Công Bình Pháp Trụ

XX. Phẩm Ðạo

XXI. Phẩm Tạp Lục

XXII. Phẩm Ðịa Ngục

XXIII. Phẩm Voi

XXIV. Phẩm Tham Ái

XXV. Phẩm Tỳ Kheo

XXVI. Phẩm Bà La Môn

Phần Kết

 

-----------------------------------------------------------

Thông tin chi tiết sách:

✩ Tên Nhà Phát Hành: Công ty TNHH TM & DV Văn Hóa Hương Trang

✩ Tác giả: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

✩ Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

✩ Kích thước: 20.5 x 14.5 cm

✩ Hình thức: Bìa mềm

✩ Số trang: 1343 trang

✩ Năm xuất bản: 2015

RELATED PRODUCTS

SẢN PHẨM VỪA XEM

Corporate group site