Free Shipping for Orders over 150USDㅤ✨ Chúc mừng Sachnhanvan.com đã có mặt hơn 200 quốc gia như Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Hàn, và các nước Châu Âu✨ Buy More Get Moreㅤ ✨ㅤ Sale up to 30% ㅤ✨ㅤ Get voucher up to $195ㅤ ✨ㅤ SHOP NOW ⬇
sachnhanvan.com
Cart
Checkout
Hotline 24/7
| English (EN) | USD

Tủ Sách Đoàn - Hội - Đội Và Kỹ Năng Sinh Hoạt Thiếu Nhi - Cẩm Nang Trò Chơi Sinh Hoạt Tập Thể Thanh Thiếu Niên (2022)

$17.99 USD
ADD TO CART

Tủ Sách Đoàn - Hội - Đội Và Kỹ Năng Sinh Hoạt Thiếu Nhi - Cẩm Nang Trò Chơi Sinh Hoạt Tập Thể Thanh Thiếu Niên (2022)

Trò chơi sinh hoạt tập thể thanh thiếu nhi là một trong những kỹ năng mang tính giáo dục, tính nghệ thuật, tạo sự vui thú lành mạnh cho thanh thiếu nhi trong môi trường tập thể cộng đồng.

Tác giả Trương Hưởng với niềm yêu thích loại hình này đã biên soạn sách Cẩm nang trò chơi sinh hoạt tập thể thanh thiếu niên với 180 trò chơi bao gồm các phần:

1. Giáo dục và rèn luyện trong trò chơi; 2. Trò chơi vòng tròn lớn; 3. Trò chơi vòng tròn nhỏ; 4. Các băng reo trong sinh hoạt; 5. Các loại trò chơi thi đua tính điểm; 6. Trò chơi dùng để phạt 7. Vũ điiệu trong trò chơi sinh hoạt.

Những trò chơi này được tác giả biên soạn trên cơ sở thực tiễn nhiều năm tham gia tổ chức sinh hoạt của mình đựơc trình bày dễ hiểu, với nhiều hình ảnh minh họa.

RELATED PRODUCTS

SẢN PHẨM VỪA XEM

Corporate group site