Quản Trị - Lãnh Đạo
Sản phẩm / trang
Xếp theo
Trị Thư - Tân Tứ Thư Lãnh Đạo 

Dương Minh Hào

66.500 ₫ 95.000 ₫ -30%

   Mua ngay
Đức Thư - Tân Tứ Thư Lãnh Đạo 

Dương Minh Hào

77.000 ₫ 110.000 ₫ -30%

   Mua ngay
Lễ Thư - Tân Tứ Thư Lãnh Đạo 

Dương Minh Hào

77.000 ₫ 110.000 ₫ -30%

   Mua ngay
Ngôn Thư - Tân Tứ Thư Lãnh Đạo 

Dương Minh Hào

77.000 ₫ 110.000 ₫ -30%

   Mua ngay
Nhà Đào Tạo Sành Sỏi 

Đỗ Huân

116.220 ₫ 149.000 ₫ -22%

   Mua ngay
Ai Sẽ Được Thăng Tiến 

Nguyễn Thụy Khánh Chương

42.120 ₫ 54.000 ₫ -22%

   Mua ngay
Đầu tư phi lý trí 

95.200 ₫ 119.000 ₫ -20%

   Mua ngay
Nguyên Tắc 50 - Không Sợ Hãi 

Robert Greene

80.750 ₫ 95.000 ₫ -15%

   Mua ngay
Tam Quốc @ Diễn Nghĩa  

Thành Quân Ức

95.200 ₫ 119.000 ₫ -20%

   Mua ngay
Xây Dựng Để Trường Tồn 

Jim Collins

133.450 ₫ 157.000 ₫ -15%

   Mua ngay
Quản Trị Dựa Vào Tri Thức (Tái Bản 2016) 

Nhiều tác giả

117.000 ₫ 130.000 ₫ -10%

   Mua ngay
BCG Bàn Về Chiến Lược ( Tái Bản) 

Nhiều tác giả

180.000 ₫ 200.000 ₫ -10%

   Mua ngay