Thông tin tác giả
Ngọc Bích
Sách của tác giả "Ngọc Bích"
Xếp theo
-15% 36 Kế Ứng Dụng Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống 

Ngọc Bích

59.500 ₫ 70.000 ₫

36 Kế Ứng Dụng Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống, Cuốn sách đã tổng kết một cách sâu sắc, độc đáo, hệ thống hóa, sinh động hóa những tri thức kinh điển áp dụng trong kinh doanh hiện đại với nội dung sáng rõ, dễ hiểu và đại chúng.
Xem chi tiết