Tâm Lý Học Quản Lý (Tái Bản)

20.00USD

This item: Tâm Lý Học Quản Lý (Tái Bản)
20.00USD
20.00USD
23.00USD
16.00USD

Điều quan trọng trong quản lý là quản lý con người.

Điều quan trọng trong quản lý là quản lý trái tim.

Khơi dậy tiềm năng lớn nhất của nhân viên là cách nhanh nhất để chiếc tàu doanh nghiệp mạnh mẽ lướt sóng.

Quản lý nghĩa là đơn giản hóa những vấn đề phức tạp, quy phạm hóa những việc rối ren. – CEO của GE – Jack Welch

Sự thành công của doanh nghiệp dựa vào tập thể, chứ không phải dựa vào cá nhân. – Bậc thầy quản lý Robert Kelly

Sản phẩm vừa xem

Không có sản phẩm xem gần đây